THE JUNGLE TIGER

www.uffechristoffersen.net
http://www.uffechristoffersen.net

Jeg maler på det rå hørlærred, på fransk kaldes det “Lin Fresque”. Hørrets naturlige farve er en neutral grund som giver mig mulighed for at tegne motivet op med kridt. Kridt er godt at arbejde med, fordi jeg kan blive ved med at rette tegningen til, indtil den er klar til farverne. Derefter erstatter jeg kridtstregen med tegnekul, som “æder” sig mere ind i lærredet og virker mere naturligt da det er tigerstriber og lange blade jeg maler.

Jeg laver altid et stort forarbejde til mine billeder, da jeg synes at udtrykket bliver stærkest og klarest, når jeg har lavet masser af skitser inden jeg påbegynder mit arbejde. Derfor har jeg altid en klar ide, mit “hvem, hvornår og hvorfor, hvordan og hvor meget” og en arbejdstegning til mine billeder. –Der sker nok af overraskelser, ændringer og nye ideer, under selve maleriets forløb som jeg skal tage stilling til.

Derfor er det godt at skrive om de forskellige forløb som projekterne kommer igennem. I dette tilfælde hedder projektet “The Jungle Tiger”:

Den eksplosive, zigzagstribede sorte skrift på lærredet er, for mig, et meget vigtigt element. Det er den der viser tigerens vildskab og energi. Det er denne dynamiske skrift der bedst udtrykker tigerens karakter, ligegyldig hvilken vinkel tigeren ses fra, eller hvor tæt på eller fjern den er.
På denne måde kan jeg få de flotte striber som dyret har, til at indgå i mit maleriske udtryk. De lange striber giver et dynamisk udtryk og samtidig beskriver de dyrets volumen. Disse striber er også med til at give billedet en rytme således at dyret indgår i helheden, med baggrundens lange bambusblade, som en naturlig følge.
De sorte kulstreger, synes at svæve en lille smule foran og bagved
lærredets flade, og kan siges at “omskrive det tomme” og dermed skabe tigerens form og rummet i billedet.

Billedserien “THE JUNGLE TIGER” handler om energi. Ren naturenergi som den kommer til udtryk i et af de vildeste af rovdyrene, tigeren og dens dynamiske bevægelser.

 

PS: Maleri har meget med filosofi at gøre og omvendt.

Den franske filosof, Merleau Merleau-Ponty (1908-1961) spørger: Når linjen ikke kun fremstiller den fladebestemte gengivelse, men både går ind i og ud foran billedplanet, hvor befinder den sig så egentlig?
Når Maurice skriver om stregen, som svæver en lille smule foran og bagved den flade, “som den behændigt betjener sig af”, så iagttager han den, når den for eksempel “omskriver det hvide” og dermed undertiden skaber volumen og planer.
I en over-tydelig form ser man det i Matisse’s pennetegninger, hvor han alene ved linjens omskrivende virkning fremstiller objekternes volumen og deres foran/bagved, altså billedets rumlige planer. Det er i sig selv en forunderlig virkning.

Det var bare et lille eksempel om en streg

 

FILOSOFI / LIVSKRAFT

I mit maleri kommer den positive, menneskelige livskraft til udtryk i mit arbejde med at udtrykke dyrets livskraft. Tigerens vildskab er en kraft som for enhver pris skal bevares, den skal identificeres, jagtes, trænges op i et hjørne og være drivkraft for følelserne og fantasien.

Det stærke udtryk der er i tigeren, samspillet af muskler og knogler, og pelsen der med sine striber gør dyrets bevægelse fremad, endnu mere energisk og dramatisk.

I mine malerier er det den eksplosive, zigzagstribede penselskrift på lærredet, der beskriver tigeren, et meget vigtigt element, der viser tigerens vildskab og energi.
Med udgangspunkt i dyrets stærke ben, udnytter tigeren al sin iboende kraft og energi til at sætte af, og springe fremad og ud i rummet. Energien forenes med et indtryk af harmoni fordi dyret altid er i en fin balance, hvad enten den springer nedad, ligeud eller opad.
Tigeren kan beskrives som “et symbol på menneskets egen livskraft, det ligger ikke i selve livskraften, men i arbejdet med at opnå den”.
Denne livskraft kommer tydeligst frem i de glade farver, som jeg maler med i højeste potens.
Farverne skal bruges lige som en violinist bruger sine strenge. Der kan opnås mange forskellige toner på hver streng ved at formindske eller forlænge strengens længde, så svingningerne bliver hurtigere eller langsommere. På samme måde kan jeg også blande de enkelte farver, til mange toner, der kan udtrykke den positive livskraft.

En Grønskolling af  Fjodor. M. Dostojevskij (1821 – 1881)

I romanen Ynglingen er der et lille afsnit hvor Fjodor Dostojevskijs beskriver latteren, efter min mening, på en dyb og barsk måde.

Udrag fra tredje del, kap. II.

Jeg finder, at når et menneske ler, er indtrykket i reglen frastødende. Som oftest udtrykker menneskets latter noget simpelt, noget for den leende nedsættende, selv om han eller hun som regel ikke selv aner det – på samme måde som mennesker ikke aner, hvordan de ser ud, når de sover. Mange har også under søvnen et klogt udtryk, mens andre, også kloge mennesker, ser frygtelig dumme eller latterlige ud, når de sover. Hvoraf dette kommer, ved jeg ikke; jeg siger blot – at den leende ligesom den sovende som regel inte ved om sit ansigts udtryk. Det alt overvejende flertal af mennesker forstår overhovedet ikke at le.
Forøvrigt – her drejer det sig jo ikke om at “forstå”, men om en naturgave, man ikke kan tilegne sig ved “forståelse”. Det skulle da være, at man opdrog sig selv til et helt andet menneske, udviklede sig til et bedre, bekæmpede sine lave instinkter; i så fald kunne også menneskets latter ændre sig til det bedre.
Visse mennesker afslører sig helt og holdent ved deres latter, så man straks gennemskuer hele mennesket. Selv en ubestridelig klog latter kan undertiden virke frastødende. Menneskets latter kræver fremfor alt oprigtighed, og vor findes oprigtighed hos mennesker? En latter skal helst være harmløs, men sædvanlig ler mennesker af ondskab. En oprigtig og harmløs latter betyder glæde, munterhed – men hvor finder man hos tidens mennesker den ægte munterhed – og forstår de overhovedet den ægte glæde? Et menneskes munterhed er det træk, som mere end noget andet røber dets karakter. Et vist menneske har man længe svært ved at blive klog på, men så brister dette menneske pludselig i en oprigtig latter – og straks har man ganske utvetydigt hans karakter. Kun et menneske af den højeste og lykkeligste harmoni forstår at være munter på en måde, der smitter af på andre, det vil sige uimodståeligt og godhjertet. Jeg taler ikke om hans intellekt, men om hans karater, hans hele personlighed.

Hvis man altså vil lære et menneske at kende og blive klog på, hvar der egentlig bor i ham, skal man iagttage, hvorledes han tier eller taler eller græder, ejheller hvordan han bevæges af ædle idéer, men iagttage, hvordan han ler. Har han en god latter, er han et godt menneske. Læg også mærke til nuancerne: hvor munter og godhjertet et menneskes latter end kan være – klinger der blot en lyd af dumhed i denne latter, er ophavsmanden utvivlsomt indskrænket, hvormeget han end slår om sig med idéer. Eller – er latteren i sig selv ikke dum, men synes den som ler, af en eller anden grund latterlig, det være sig nok så lidt, kan man med sikkerhed slutte, at den pågældende ikke har nogen ægte personlig værdighed. Og endelig – virker et menneskes latter smittende, men alligevel af en eller anden grund banal, er manden også selv banal, og alt ædelt og ophøjet, man ellers har troet at bemærke hos ham, er enten noget påtaget eller noget han ubevidst har lånt fra andre; et sådant menneske vil uden tvivl med tiden forandre sig til et det værre, lægge sig efter det “fordelagtige” og uden mindste beklagelse opgive alle ædle tilbøjeligheder som ungdommens vildfarelser og sværmerier.

Denne lange udgydelse om latteren har jeg inføjet her og for dens skyld brudt enheden i min fortælling, fordi jeg anser min erkendelse her for en af de vigtigste, jeg er kommet til i mit liv. Navnlig vil jeg anbefale den for unge forlovede piger, som endnu betragter deres udvalgte med nogen eftertanke og uvished før den afgørende beslutning. Le ikke af den arme yngling for hans belæringer i ting i livsspørgsmål, hvor han er uden erfaring. Men jeg véd og kan sige med sikkerhed, at latteren er den ufejlbarligste prøve på menneskets sjæl. Betragt et barn: kun børn forstår at gi’ sig helt og oprigtigt hen i latteren, derfor er de så fortryllende. Et grædende barn finder jeg vederstyggeligt, det leende eller muntre barn derimod er som en solstråle fra paradiset – en åbenbaring af en fremtid, da menneskene endelig vil blive rene og harmløse, som nu kun børn er.

.

Dostojevskij har bidraget væsentligt til verdenslitteraturen, og som inspirationskilde til blandt andre Nietzsche og Sartre anses han af mange som en af forgængerne for den moderne, filosofiske retning eksistentialismen. Dostojevskij er anerkendt for sine skildringer af den menneskelige psykologi, ikke mindst i det 19. århundredes Rusland..

Three new paintings

 
.

 

.

 

TEACH ME TIGER. 114 x 146 cm. 2008

SMALL BEACH TIGERS


Computer Art – The Beach Tigers

Computer Art – The Blue Tiger

http://web.mac.com/uffechristoffersen

Computer Art – TEACH ME TIGER

N°13. 15. -29 x 21 cm. TEACH ME TIGER

  

14. 21 x 29 cm.      16. 21 x 29 cm.        17. 21 x 29 cm. 

 

Computer Art – Tigers

Uffe Christoffersens nyeste sommerprint 2008

N° 11, 12 13 . – 21 x 29 cm.

Computer Art – Summer 2008

Uffe Christoffersens nyeste
sommerprint 2008

  • 07. 29 x 21 cm. -TIGER HEAD
  • 09. 29 x 21 cm. BEACH TIGER
  • 10. 29 x 21 cm. BEACH TIGER

COMPUTER ART: Det kaldes billeder udført på computer med programmet “Painter X”. Billederne er trykt i 20 signerede og nummererede ekspl. på Arches, 240g/m², 100% syrefrit bomuldspapir, (21 x 29 cm). Farverne er pigmenteret blæk der har en holdbarhed på helt op til 100 år, når de opbevares i en mappe, mens billeder, der er indrammet, vil bevare deres farver i mindst 30 år.