LIVSKRAFT

Tiger-king.-36x26,5-cm.-2013. www.uffechristoffersen.net
Tiger-king.-36×26,5-cm.-2013.
http://www.uffechristoffersen.net

I mit maleri kommer den positive, menneskelige livskraft til udtryk i mit arbejde med at udtrykke dyrets livskraft. Tigerens vildskab er en kraft som for enhver pris skal bevares, den skal identificeres, jagtes, trænges op i et hjørne og være drivkraft for følelserne og fantasien.

Det stærke udtryk der er i tigeren, samspillet af muskler og knogler, og pelsen der med sine striber gør dyrets bevægelse fremad, endnu mere energisk og dramatisk.
I mine malerier er det den eksplosive, zigzagstribede penselskrift på lærredet, der beskriver tigeren, et meget vigtigt element, der viser tigerens vildskab og energi.

Med udgangspunkt i dyrets stærke ben, udnytter tigeren al sin iboende kraft og energi til at sætte af, og springe fremad og ud i rummet. Energien forenes med et indtryk af harmoni fordi dyret altid er i en fin balance, hvad enten den springer nedad, ligeud eller opad.
Tigeren kan beskrives som “et symbol på menneskets egen livskraft, det ligger ikke i selve livskraften, men i arbejdet med at opnå den”.

Denne livskraft kommer tydeligst frem i de glade farver, som jeg maler med i højeste potens. Farverne skal bruges lige som en violinist bruger sine strenge. Der kan opnås mange forskellige toner på hver streng ved at formindske eller forlænge strengens længde, så svingningerne bliver hurtigere eller langsommere. På samme måde kan jeg også blande de enkelte farver, til mange toner, der kan udtrykke den positive livskraft.

 

Komposition og bevægelse i maleriet

Billede
Når man taler om begrebet “bevægelse i et billede” har det ikke umiddelbart noget at gøre med om billedet viser et motiv i bevægelse.
Bevægelse angiver den rejse rundt i billedet, beskueren aktivt foretager med sine øjne mellem billedets forskellige elementer, og som derved bygger en handling op. Den kan vises i tegningen, i kompositionen, i farverne.
Figurer, der er drevet bort fra deres hvilende nulpunkt eller centrum, opleves som værende i bevægelse.
På ovenstående billede ser man en tiger der angriber. Det har jeg vist, med tigeren der springer ud fra det øverste højre hjørne af billedet, ned mod det nederste venstre hjørne.
Dette bliver undestreget af dyrets stærke gule farve der springer beskueren i øjenene, mod den violette farve, der er komplementær til den gule, og her bliver en farve der træder i baggrunden.Bevægelse er et visuelt virkemiddel, der medvirker til den illusion, at billedelementer bevæger sig i tid. Illusionen kan spænde over utallige stadier – fra stilstand til hyperaktiv bevægelse.

THE JUNGLE TIGER

01. Tigers in landscape. 26,5x36 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
01. Tigers in landscape. 26,5×36 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

02. Sandokan. 36x26,5 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
02. Sandokan. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

03. Tiger attack. 36x26,5 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
03. Tiger attack. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

04. Tiger. 36x26,5 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
04. Tiger. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

05. Tiger leap. 26.5x36 cm.  2013. www.uffechristoffersen.net
05. Tiger leap. 26.5×36 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

06. Monarch of the mountains. 36x26,5 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
06. Monarch of the mountains. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

07. Tiger attacking. 36x26,5 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
07. Tiger attacking. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

08. Tiger King. 36x26.5 cm.  2013. www.uffechristoffersen.net
08. Tiger King. 36×26.5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTER ART

01. Tigre i landskab. 26,5x36 cm. www.uffechristofferen.net
01. Tigre i landskab. 26,5×36 cm. http://www.uffechristofferen.net

 

02. Sandokan. 36x26,5 cm.www.uffechristoffersen.net
02. Sandokan. 36×26,5 cm.
http://www.uffechristoffersen.net

 

03. Tegning. 36x26,5 cm. 2013.  www.uffechristoffersen.net
03. Tegning. 36×26,5 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

 

07. Tiger leap. 36 x 26.5 cm. 2013.www.uffechristoffersen.net
07. Tiger leap. 36 x 26.5 cm. 2013.
http://www.uffechristoffersen.net

 

 

 

 


 

INDBYDELSE

 

03. TYGER, TYGER, BURNING BRIGHT.  20.5x30.5 cm. www.uffechristoffersen.net
03. TYGER, TYGER, BURNING BRIGHT. 20.5×30.5 cm. http://www.uffechristoffersen.net

Kære Alle

På vejen op til Danmark fra Sydfrankrig, oplevede vi en af de forskelle der er ved at bo i Sydeuropa, Og det er vejret.
Hos os i Fontarèches var foråret begyndt, abrikostræerne blomstrede, man kunne sidde på udendørscaféerne og nyde sin kaffe i solen, men da vi begyndte på køreturen nordpå blev det koldere og koldere. I Nordfrankrig regnede det, i Luxemburg så vi stedvis sne områder inde på markerne, da vi kom nord for Køln begyndte det at sne, og da vi havde passeret Hamburg var det blevet til en fygende snestorm, hvor vejen var spejlblank og man højst kunne køre 80 km. i timen. Ja, velkommen til det kolde nord. –Men det er absolut det værd for at se og opleve den varme som familien og venner giver en.
Jeg skal netop udstille på Corner 2013 og glæder mig til at gense jer og hilse på alle Corners venner der har fulgt mig igennem årene.

Praktiske oplysninger
Udstillingsperiode: 23. marts – 28. april 2013.
Sophienholm
Nybrovej 401
2800 Lyngby
Tlf.: 45 88 40 07
Åbningstider:

Tirsdag-søndag kl. 11 – 17. Torsdag kl. 11 – 19. Mandag lukket.

Omvisning søndage kl. 15.

Program for ferniseringen

Fredag den 22. marts
Kl. 12-16: Særarrangement for Corners Venner

Lørdag den 23. marts
Kl. 11: Sophienholm åbner dørene
Kl. 13.30: Officiel åbning med trompetfanfare ved Gorm Hovaldt og åbning ved borgmester Søren P. Rasmussen
Kl. 17: Koncert
Sophienholm lukker efter koncerten

Søndag den 24. marts
Kl. 11: Udstillingen åbner for alle
Kl. 15: Annette Friisholm spiller på blokfløjte og Joost Schelling på Harpe i Havesalen

Indbydelsen kan downloades på forsiden af min hjemmeside, hvor man også kan se, hvad jeg skal udstille. www.uffechristoffersen.net

I forbindelsen med mine billeder til udstillingen, har jeg skrevet en tekst til Corners katalog, som jeg kalder:
“Om at holde tigre”.
Her kan man læse et uddrag af denne:
Det gik op for mig, at jo større bevidsthed jeg fik om farverne, des bedre, og mere præcist kunne jeg male. Den lidt dæmpede, okkergule farve understregede de mere aktive farver, og fungerede som en usynlig lim som var med til at skabe helhedens klang. 

Man kan sammenligne det med musik, hvor det er pauserne der definerer musikken, forstået på den måde, at pauserne er en lige så stor del af musikken som de spillede noder. Man kan prøve at forestille sig et stykke musik hvor alle tangenterne på et klaver spiller samtidigt – helt uudholdeligt!
Farven skal bruges lige som en violinist bruger sine strenge. Der kan opnås mange forskellige toner på hver streng ved at formindske eller forlænge strengens længde, så svingningerne bliver hurtigere eller langsommere.
På samme måde kan en maler også blande de enkelte farver, til mange toner.”
Resten kan man læse på min hjemmeside.

Mange Hilsener og på gensyn.
UFFE

 

 

Arbejdstegninger

 

IMG_0411 www.uffechristoffersen.net

 

Jeg er nu begyndt at lave de gennemarbejdede tegninger, der skal danne grundlag for de nye malerier som jeg vil lave i den kommende tid.

Tegningerne laver jeg på min computer, som er en MacBook Pro. Jeg har en “Wacom–tegneplade” hvortil der hører en “tegnepen”. Når man tegner på pladen, kan man følge sin streg på skærmen. Det kræver lidt øvelse, men når man har gjort det tilstrækkelig mange gange, er det blevet en vane og der er ikke længere nogle problemer med det.

Jeg laver disse tegninger på et computer-program der hedder *Painter 12, og jeg må desværre nævne at det ikke gør det nemmer at tegne på computer, end der er at tegne med blyant på papir, men det giver nogle andre mulighedder.

Man kan sammeligne det med det at skrive på en gammeldags skrivemaskine, hvor rettelser var besværlige, og så at skrive på computer.

Man kan tegne og viske ud i en uendelighed, lave stregen i den tykkelse der passer til motivet, og vælge et utal af forskellige typer blyanter, penne, pensler osv. til at tegne/male med. Under arbejdet kan man gemme forskellige stadier af de resultater der opnås efterhånden som tegningen skrider frem. På den måde kan man søge tilbage i tidligere stadier og bruge disse, hvis man skulle komme på vildspor med den sidste tegning.

Jeg arbejder altid med mange lag, på den måde at jeg f.eks. lægger en ny tegning, for eksempel en pennetegning, oven på den første. Når  man gør det sidste lag gennemsigtigt, kan begge tegninger ses samtidig, og danner tilsammen en tredie tegning.

Disse arbejdsresultater gemmer jeg i en RIFF-fil, som bevarer alle de forskellige tegnelag, således at det er muligt at arbejde videre på dem igen.

Hvis jeg ønsker at vise tegningerne på nettet skal jeg gemme filen som en JPEG-fil, hvorved alle lagene fusionere til et lag, og fungerer som et almindeligt foto.

*Painter 12 fås hos www.corel.com og man kan have programmet på prøve en måned, det kræver dog at man har en tegneplade…

BLACK COMPUTER ART 9

You can see more Black Computer Art on my home site: www.uffechristoffersen.net

Blue Tiger in the night. 37 x 27 cm. 2012. Black Computer Art

Black Computer Art 8

You can see more Black Computer Art on my home site:  www.uffechristoffersen.net

Black Tiger. 37 x 27 cm. 2012. Black Computer Art