NY ARBEJDSTEGNING TIL ET NYT MALERI

13

Det digitale maleri trives især i produktionen af kunst til tryk. Det er også meget udbredt til skitser, lay-out eller konstruktioner for film, tv og videospil.
Jeg laver arbejdstegninger på min computer, som er en MacBook Pro. Jeg har en “Wacom–tegneplade” hvortil der hører en “tegnepen”. Når man tegner på pladen, kan man følge sin streg på skærmen. Det kræver lidt øvelse, men når man har gjort det tilstrækkelig mange gange, er det blevet en vane og der er ikke længere nogle problemer med det.

Jeg laver disse tegninger på et computer-program, der hedder Painter 12. Jeg må desværre sige, at det ikke er nemmere at tegne på computer, end det er at tegne med blyant på papir, men det giver nogle andre muligheder. Man kan sammeligne det med at skrive på en gammeldags skrivemaskine, hvor rettelser var besværlige, og så at skrive på computer, hvor man kan flytte rundt og rette, så meget man vil.

Processen er mindre lineær end i maleriet: Man kan tegne og viske ud i en uendelighed, lave stregen i den tykkelse, der passer til motivet, og vælge et utal af forskellige typer blyanter, penne, pensler osv. til at tegne/male med. Selvfølgelig er fremstillingen af computer art begrænset af mediet. Den lille skærm og billedets virtualitet kan ikke give det nærvær, et fysisk objekt har. Under arbejdet kan man gemme forskellige stadier af de resultater, der opnås, efterhånden som tegningen skrider frem. På den måde kan man søge tilbage i tidligere stadier og bruge disse, hvis man skulle komme på vildspor.

Jeg arbejder altid med mange lag: Jeg lægger en ny tegning, for eksempel en pennetegning, oven på den første. Når man gør det sidste lag gennemsigtigt, kan begge tegninger ses samtidig. De danner tilsammen en tredie tegning. Man kan tilføje nye planer ovenpå tegningen, ligeså mange det skal være, og male på disse planer med hver sin farve, indtil billedet har fået det udtryk, man synes er rigtigt. Ved denne proces kan man manipulere hver enkelt plan ved at indsætte fotos, andre tegninger, ændre de indsatte billeders størrelse eller perspektiv. Man kan spejlvende dem, ændre farverne og gøre planerne mere eller mindre transparente…
Disse arbejdsresultater gemmer jeg i en RIFF-fil, som bevarer alle de forskellige tegnelag, således at det er muligt at arbejde videre på dem igen.

Reklamer