Dialog med en brølende tiger

03. Tyger, Tyger burning bright. 97x130 cm. 2013. www.uffechristoffersen.net
03. Tyger, Tyger burning bright. 97×130 cm. 2013. http://www.uffechristoffersen.net

Det at opfatte et maleri kan mange gange sammenlignes med at fortolke en blækklat, da der vil være mange andre associationer, end hvad billedet egentlig forstiller.

Vi har alle hørt om blækklat-testen, som den schweiziske, freudianske psykolog og psykoanalytiker, Hermann Rorschach (1885-1922), have udviklet som en psykologisk projektionstest  “Rorschachs blækklat-test”.
Den officielle test består af ti kort. Hver af pletterne har næsten komplet bilateral symmetri. Blækklat-testen udføres for at bestemme en persons opfattelse af verden omkring dem. Denne test analyser følelser, forståelse, interpersonelle relationer, selv perception og evnen til at håndtere stress.

For fortolkningen af et billede er direkte forbundet med en persons indstilling i det øjeblik det ses. Ved at se på det samme objekt, kan en person se to helt forskellige ting afhængigt af, hvilket humør og stemning personen er i på det givne tidspunkt.
Som et eksempel vil en person der ser på et maleri af en brølende tiger med munden vidt åben, og som føler sig i det øjeblik lykkelig, kunne fortolke dette billede som en tiger der ler højt. Men hvis den samme person, af en eller anden grund var i mere sort humør, kunne det samme billede ses som en tiger, der skreg af smerte.
Hvordan vil det så ikke være hvis to forskellige personer opfatter et maleri? Der vil være mange forskellige opfattelser, nogen vil se mere på farverne, og tolke sin mening ud fra det, og andre vil kigge på udtrykket i øjenene osv. osv.

Det er selvfølgelig udmærket, men det kunne måske også være  spændende at forstå, hvad kunstneren fortæller os gennem sine billeder, så man derved fik en “dialog” med sine egen opfattelse og malerens.
Derved vil man få en mindre følelsesladet, kommerciel eller intellektuel  opfattelse af billedet, der ikke er bestemt af ens interesser eller humør, på det givne iagttagelses-tidspunkt af maleriet. Således at det ikke bliver en blækklat teori, hvor man kan tolke hvad som helst ud fra det, men at det nævnte billede udtrykker en brølende tiger.

Reklamer