CORNER 2013

Billede

05. The Tigers of wrath are wiser than the horse of instruction. 20.5×30.5 cm

CORNER 2013

22. marts – 28. april

Det er i de senere år lykkedes at præsentere en vellykket Corner-udstilling på trods af, at udstillingsarealet på Sophienholm er væsentligt mindre end på Charlottenborg, hvor kunstnersammenslutningerne i ”game dage” havde fast opholdssted. Men det kan lade sig gøre at præsentere publikum for størstedelen af Corners mange kunstnere og deres indbudte gæsteudstillere ved inddragelse af såvel staldbygning, som drivhus, og det Norske hus – foruden selve hovedbygningens indre og ydre vægge. Og ydermere er udstillingen ”udvidet” med Corners hjemmeside. Det er et slags virtuelt opslagsværk med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker.

Kunstnersammenslutningerne er et enestående dansk fænomen. Mange udenlandske kunstnere har undrende og misundelige set til hvordan danske kunstnere med et fælles ”ståsted” i form af stilretninger eller meningsfællesskab har kunnet finde sammen. Og derved skabt muligheder for årligt at præsentere publikum for nye og aktuelle værker, som kunstnerne ellers må kæmpe enkeltvis for at præsentere gennem dyre gallerier eller diverse udstillingssteder. Hvis man ellers skulle være blandt de heldige, der slipper igennem nåleøjnene.

Corner falder godt i tråd med Sophienholms udstillingsprofil, som er kendetegnet ved en bred vifte af kvalitetskunst, enten i form af separat-udstillinger, eller tema-udstillinger, der præsenterer dansk og nordisk kunst i historisk og aktuel sammenhæng. Desuden har Corner en god dialog med kolleger fra den internationale samtidskunst, der bliver inviteret med som gæster. Det drejer sig om kunstnere, der bor så langt fra hinanden på kloden som. f.eks. England og Kina. Den internationale berøringsflade bekræftes af, at flere af gæsteudstillerne er blevet knyttet til sammenslutningen.

Corners kendetegn er en figurativ, ekspressiv kunst. Den er spillevende på trods af, at figurationen flere gange gennem tiden er blevet dømt ude. Men den lever i bedste velgående. Og ikke mindst i denne sammenslutning, som har sin styrke i et fasttømret sammenhold, en stor åbenhed over for nye medlemmer og gæsteudstillere, og et stort og trofast publikum.

Så vel mødt til Corner på Sophienholm. Til en totaloplevelse af maleri, skulptur, tegning, grafik og fotografi. – Kunsten breder sig også til det omliggende, smukke engelske parkanlæg. Som i sig selv er et besøg værd.

39 kunstnere udstiller, heriblandt 36 Corner-medlemmer og tre gæster. Udstillerne er:
Henning Andersen, Elisabeth Bergsøe, Jens Bohr, Per Baagøe, Uffe Christoffersen, Daniel Enkaoua, Alba S. Enström, Mogens Gissel, Lars Grenaae, Gustav Hansen, Merete Hansen, Ole Prip Hansen, Finn Heiberg, Tove Hummel, Edith Isaac-Rose, Ole Sylvest Jacobsen, Jacob Jørgensen, Jens-Peter Kellermann, Pontus Kjerrman, Kirsten Klein, Janne Klerk, Leif Madsen, Anne Marie Mejlholm, Ulrik Møller, Egon Bjerg Nielsen, Hanne Sejrbo Nielsen, Mogens Nørgård, Knud Odde, Martin Richard Olsen, Celia Paul, Cathie Pilkington, Lars Ravn, Morten Skovmand, Oddvar Torsheim, Tong Wang, Claus Ørntoft, Bianca Maria Barmen, Anita Viola Nielsen og Peter A.G. Nielsen.

Reklamer