En påbegyndt tiger

02. 97x130 cm. 2013. påbegyndt maleri. www.uffechristoffersen.net
02. 97×130 cm. 2013. påbegyndt maleri. http://www.uffechristoffersen.net

 

Ovenpå den pastose farve, som danner tigerens striber, laserer jeg et tyndt farvelag, tonet med rødt, sort og hvidt.
Allerede på dette stadie tager jeg hensyn til opbygningen af billed-ideen ved at disponere over farveforløbene.
Disse farve-trin danner vandrette bevægelser og giver en kontrast til den lodrette farvetegning af tigeren.  En tiger der repræsenterer det vilde rovdyr…

En farve jeg holder meget af, og har et særligt forhold til, er rød okker, fordi den minder mig om da jeg var barn, og boede i Østafrika.Jeg boede i yderkanten af Nairobi, tæt ved Karen Blixens gamle kaffefarm, i en nyopført villa med have til. Haven var meget spændende, for hver aften lige inden solnedgang, kom farverne rigtig frem. Især var jeg meget fascineret af alle de røde nuancer den afrikanske jord havde. Når jeg så ud over stepperne kunne jeg der opleve de mange forskellige vilde dyr; zebraer, antiloper, elefanter osv. og i det fjerne var der den rødviolette bjergkæde Ngong.
Derfor er jeg altid ubevidst vendt tilbage til den røde okker. Jeg anvender den som en pause i maleriet når jeg maler med rødt. Den lidt dæmpede, passive okkerrøde farve understreger de mere aktive, rene røde, der hvor billedet kræver det. Den fungerer som en usynlig lim som er med til at skabe helhedens klang.

Man kan sammenligne det med musik, hvor det er pauserne der definerer musikken, forstået på den måde, at pauserne er en lige så stor del af musikken som de spillede noder. Man kan prøve at forestille sig et stykke musik hvor alle tangenterne på et klaver spiller samtidigt – helt uudholdeligt!

På den ovenstående påbegyndte maleri, ser man i det øverste højre felt en rød farve, som jeg har blandet med den hvide farve i venstre hjørne, hvorved der dannes  forskellige gradiationer af lyse røde toner.
Til venstre ses det hvide felt for oven og det sorte forneden, som er  blandet så der opstår en gråskala.
Disse gråværdi-blandinger er derefter blandet indbyrdes, som man visuelt kan forstå på det påbegyndte maleri.

Reklamer