Opløselige og uopløselige pigmenter

04. Akvarel 45x31 cm. 2031 www.uffechristoffersen.net
04. Akvarel 45×31 cm. 2031 http://www.uffechristoffersen.net

At kunne lave et stykke akvarelpapir og farver om til en tiger er godt, men at kunne lave en tiger om til farver og akvarelpapir, er meget bedre.
Det er der hemmeligheden ligger i at kunne male akvarel.

En maling består af et farvestof (pigment) og et bindemiddel. Hvis dette sidste er opløseligt i vand, benævnes malingen “vandfarve”. Akvarelfarver er således vandfarver, og de er tillige karakteriserede derved, at bindemidlet, som i hovedsagen er gummi arabicum opløst i vand, tørrer ved vandets fordampning; men tilsættes vand påny, går gummimidlet atter i opløsning. Bindemiddlet siges at være reversibelt opløseligt.

I en maling er farvekornene opslæmmet i bindemiddlet, men de må ikke kunne opløses i dette. Hvis et farvestof er opløseligt i vand, er det uegnet til akvarelmaleri, idet den farvede opløsning da vil sive ud i papiret.
Akvarelfarver rives til en ganske overordentlig finhed. Nogle er allerede ifølge fremstillingsmåden, den kemiske fældning, så finkornede, at en dråbe farve på et filterpapir vil sive ud og danne en farvet ring i papiret. Dette gælder f.eks. pariserblåt. Opløselige farver vil altid give en plet, der er farvet i hele sin udstrækning.

Et grovere pigment, som f.eks. kadmiumrødt, vil derimod, når et tilsvarende forsøg gøres, vise en farvet plet omgivet af en våd, men ufarvet ring.
Uopløselige farvestoffer siges at være “vandægte”, og derfor egnet til akvarelmaleri.
Farverne tørrer lysere op. Farvekornene bindes til hinanden og til malergrunden ved bindestofpartiklerne, men mellem farvekornene efterlader det fordampede vand luftporer, som har et andet lysbrydningsforhold en vandet.

Reklamer

2 kommentarer til “Opløselige og uopløselige pigmenter

Der er lukket for kommentarer.