END OF THE NIGHT

Den visionære seer William Blake (1757-1827) blev en inspirationskilde bl.a. for beatgenerationens digtere, ikke mindst Allen Ginsberg (1926—97), og senere for rockgruppen The Doors, med sangeren Jim Morrison (1943— 71) i spidsen, der udgav deres første plader i 1967, blev inspireret til deres navn af Blake’s sætning:
“If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is infinite.” (Hvis erkendelsens døre blev renset, ville alt fremtræde for mennesket som det er, Uendeligt)
I sangen “End of Night” er en strofe “some are borne to sweet delight, some are borne to sweet delight, some are borne to the endless night.” direkte fra Auguries Of Innocence af William Blake.

William Blake (1757-1827) er en af de store digter-filosoffer i verdenslitteraturen. I sin samtid blev han opfattet som sær, kaotisk og ligefrem gal og han levede sit liv – bogstaveligt og billedligt – i Londons sidegader, fattig og delvis glemt. Først i vort århundrede har han fået en renæssance, som en original og visionær digter, der hører hjemme ved siden af folk som Milton og Shakespeare.

Reklamer